به گزارش پایگاه خبری شبکه به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ 

مرفه نشین