به گزارش پایگاه خبری شبکه به نقل از خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا‌، "عدالت اجتماعی از منظر لیبرالیسم: از تازه‌های انتشارات دنیای اقتصاد است که به قلم بهمن فرقانی منتشر شده است.

فرض نخست این کتاب این است که همه نظریات عدالت اجتماعی مبتنی بر فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعی هستند و هریک به تناسبِ تبیینی که از معنای زندگی یا نظم اجتماعی ارائه می‌کنند، از یکدیگر متمایز می‌شوند. بنابراین، آزمون هر نظریه‌ای در باب عدالت اجتماعی به راستی‌آزمایی فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعی (چگونگی تبیین نظم اجتماعی) پشتیبان آن نظر دارد.

فلسفه اخلاقی که به روش غیر تجربی به تحلیل پایه‌ای‌ترین ارزش‌های معنابخش زندگی می‌پردازد، و نظریاتی که به روش تجربی، آن ارزش‌ها را پردازش می‌کنند، اهداف و معانی متفاوتی از زندگی تعریف و اصول متفاوتی از عدالت را پی می‌ریزند. کتاب عدالت اجتماعی، تلاشی است برای نشان دادن مبانی اخلاقی عدالت در فلسفه اقتصاد آزاد.

"عدالت اجتماعی از منظر لیبرالیسم" در 136 صفحه به قیمت 10 هزارتومان منتشر شده است.