چکیده مقاله:
پیشگیری از جرم، که تا همین اواخر چیزی بیش از یک شعار تکراری نبوده، به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌مردان و سیاست‌گذاران عمومی است. دلایل بسیاری وجود دارد که از رهگذر آنها می‌توان فهمید که چرا حکومت و جامعه پیشگیری از جرم را در اولویت قرار داده‌اند. الف- افزایش جرایم درحالی‌که به‌نظر می‌رسد که در برخی کشورها، شاید در نتیجۀ پیرشدن جمعیت، میزان جرایم رو به کاهش است، کشورهای دیگری همچون چین، آفریقای جنوبی و کشورهای اروپای شرقی، به‌ویژه در طول مراحل آغازین تغییرات اساسیِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ پس از تخریب دیوار برلین، اتحاد مجدد آلمان و پایان حاکمیت سفیدان در آفریقای جنوبی، با افزایش شدید جرایم روبه‌رو بوده‌اند.

کلیدواژگان: کلید واژگان: اقتصادی و اجتمای، آفریقای جنوبی، سیاست گذاران، جرایم

نویسندگان:

عزت عبدالفتاح ,حمد صدر توحیدخانه

فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم – شماره 35, دوره 10، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.