دکتر مجتبی صدیقی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: انتخابات شورای صنفی دانشگاه‌ها به روال معمول هر ساله در اریبهشت ماه جاری نیز برگزار می‌شود و دانشگاه‌ها موظف هستند به انتخاب خود در یکی از روزهای این یک ماه انتخابات شوراهای صنفی را برگزار کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما پیگیری می کنیم در دانشگاه‌هایی که شوراهای صنفی تشکیل نشده است تا حتی‌المقدور این شورا را تشکیل بدهند و امیدواریم ارتباط بهتری بین شوراهای صنفی و مدیریت دانشگاه‌ها در سال 97 بهتر شود.

رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم همچنین از اصلاح شیوه‌نامه شوراهای صنفی دانشگاه‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: بر این اساس در بندهایی که شوراهای صنفی در مواردی نظیر سقف شرکت کنندگان در انتخابات با محدودیت مواجه بودند اصلاح شوند تا این محدودیت‌ها مانع تشکیل شوراها نشود.

دکتر صدیقی تاکید کرد: اصلاحیه آیین نامه شوراهای صنفی تا دو ماه آینده انجام خواهد شد و انتخابات شوراهای صنفی اردیبهشت ماه بر اساس همان آیین نامه فعلی برگزار می شود.

وی در پایان با تاکید بر الزام تمامی دانشگاه‌ها به برگزاری انتخابات شوراهای صنفی، اظهار کرد: تمامی دانشگاه‌ها مشروط بر اینکه شرایط آیین نامه را حفظ کنند باید شورای صنفی داشته باشند و اگر هم در دانشگاه‌هایی انتخابات شورای صنفی تشکیل نشده است به دلیل عدم استقبال دانشجویان یا به به حدنصاب نرسیدن جمعیت شرکت کننده در انتخابات این شوراها بوده است. اما بطور کلی تمامی دانشگاه‌ها موظف به برگزاری انتخابات شوراهای صنفی هستند.

انتهای پیام