فریدون اللهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهانبا اشاره به ایجاد موزه صنایع دستی اظهار داشت: قرار است ساختمان قدیمی میراث فرهنگی در میدان انقلاب به خانه جهانگردی و موزه صنایع دستی تبدیل شود.

وی افزود: البته این موزه جدای از موزه ملی اصفهان (ریسباف) است طرح این خانه جهانگری و موزه است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان تصریح کرد: در این خانه مخزن امن موزه در پیش‌بینی کرده‌ایم و تمام راهروها در طراحی  و معماری دارای گالری‌هایی از آثار فاخر صنایع دستی است.

وی گفت: این ساختمان در حوزه گردشگری و صنایع دستی و با موزه ریسباف جدا است در آینده همه‌ موزه‌ها در آنجا جمع می‌شود.